ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
BeBe Bold Europe BeBe Bold Europe S.A.S (hierna "BeBe Bold Europe") is een vereenvoudigde naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te BeBe Bold Europe, 14 Rue Charles Dornier 25440 Liesle, geregistreerd in het Handels- en Bedrijvenregister onder SIRET-nummer 843 457 722 00018. Contactgegevens voor BeBe Bold Europe:
Telefoonnummer: +33 (0)3 8183 4405
De commerciële site is gegenereerd op een Prestashop-platform en aangepast door L 'Artisan Media Agency (Rue de la Congrégation, 39800 Poligny, Frankrijk Tel: 03 39 34 00 53)

Het domein bebebold.eu wordt gehost door godaddy.com op een Infomaniak-server

Acceptatie van de algemene verkoopvoorwaarden

1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op u, een natuurlijke persoon die niet handelt als een commerciële entiteit, voor de aankoop van producten op de BeBeBold.eu website. Jij en BeBe Bold Europe gaan ermee akkoord dat deze Algemene Voorwaarden, samen met de Bestelling, zoals aanvaard door BeBe Bold Europe, de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid de volledige overeenkomst tussen jou en BeBe Bold Europe vormen.
2.Lees a.u.b. deze voorwaarden zorgvuldig, aangezien ze belangrijke informatie bevatten, inclusief informatie over garanties en beperkingen van aansprakelijkheid. Door een bestelling te plaatsen via de website bebebold.eu, erkent u deze algemene verkoopvoorwaarden te hebben gelezen en geaccepteerd.

Wijziging van de algemene verkoopvoorwaarden

1. BeBe Bold Europe heeft het recht om deze Algemene Verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen om te voldoen aan de wet of om te voldoen aan haar veranderende zakelijke behoeften. Elke wijziging van de commerciële voorwaarden is van toepassing op elke bestelling die is geregistreerd na de inwerkingtreding van de gewijzigde commerciële voorwaarden en hun publicatie op de website bebebold.eu.

Definities en toepassing

1. In deze Algemene Verkoopvoorwaarden, "BeBe Bold Europe" verwijst naar BeBe Bold Europe S.A.S., marketing onder de naam BeBe Bold Europe, "u" en "uw" verwijzen naar de persoon die de Producten bestelt, de "Producten" verwijzen naar de producten BeBe Bold Europe die kunnen worden besteld op de BeBeBold.eu-website en het "Subtotaal Product" betekent de som van de prijs van elk besteld Product zoals aangegeven op de bebebold.eu-website op het moment van het plaatsen van de bestelling.< br>
Geografisch gebied

1. De online verkoop van de Producten die worden aangeboden op de website bebebold.eu is in de eerste plaats bedoeld voor mensen die woonachtig zijn in de EER (Europese Economische Ruimte) en voor een levering in c dit geografische gebied. Klanten die buiten de EER wonen, hebben beperkte toegang, afhankelijk van het land en BeBe Bold Europe kan hun toegang tot het platform niet garanderen.

Producten

1. De Producten waarop deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die welke worden aangeboden op de BeBeBold.eu website, onder voorbehoud van beschikbaarheid.
2. BeBe Bold Europe streeft ernaar om ervoor zorgen dat elke foto van een van de Producten op de BeBeBold.eu-website zo nauwkeurig mogelijk is. Houd er echter rekening mee dat de weergave van de Producten zoals ze op uw computerscherm verschijnen, kan verschillen van het exacte Product.

Verzendkosten

1. De verzendkosten zijn: (a) gratis wanneer het subtotaal van het product gelijk is aan of groter is dan €60 inclusief belasting voor zendingen met bestemming Frankrijk.
(b) gratis wanneer het subtotaal van het product gelijk is aan of groter is dan € 100 inclusief belasting voor ontvangers in andere EU-lidstaten. 
(c) voor leveringen in Frankrijk (levering binnen 6 werkdagen), de verzendkosten worden gefactureerd op basis van het gewicht van uw bestelling volgens de prijsstelling van postzegels voor zendingen die minder dan 250 g wegen en volgens de Colissimo-prijzen in het geval van pakketten die meer dan 250 g wegen.
(d) voor leveringen naar landen buiten Frankrijk (zonder gegarandeerde levertijd), worden de verzendkosten gefactureerd volgens het gewicht van uw bestelling volgens de prijs van postzegels in het geval van pakketten met een gewicht van minder dan 100 g, volgens de Delivengo Easy-prijzen voor pakketten met een gewicht tussen 100 g en 2kg en volgens de Colissimo-prijzen voor pakketten die meer dan 2 kg wegen.

Bezorging

1. BeBe Bold Europe zal redelijke inspanningen leveren om een ​​bestelling binnen 20 werkdagen (maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële feestdagen) te leveren vanaf de datum waarop u de bestelling indient.

2. Mogelijk moet u voor sommige leveringen tekenen.

Bestellingen

1. Om een ​​bestelling voor Producten te plaatsen, moet u de bestelling online voltooien en indienen via BeBeBold.eu.

2. Een keer